Детска модна ревија 2019

На 19.04.2019, учениците од IV-1 и IV-2 реализираа завршна активност - Детска модна ревија - на тема текстил, во рамки на програмата по предметот Техничко образование.