Велигденски хепенинг 2019

Велигденски хепенинг со учениците од одделенска настава