Посета на СОС Детско село 2019

На 25.04.2019, по повод велигденските празници, учениците од одделенска настава го посетија СОС Детското село, при што беа подарени велигденски јајца и книги од нашето училиште.