Натпревар со велосипеди и ролери 2019 - 2

По повод крајот на учебната година, како и Светскиот ден на велосипедот (3-ти Јуни) и Меѓународниот ден на деца-жртви на агресија (4-ти Јуни), учениците од II до V одделение од централното училиште, под менторство на наставникот по физичко образование, Дарко Костовски и одделенските раководители одржаа спортски натпревар со велосипеди и ролери. 

Учениците ги постигнаа следните резултати:

Натпревар со велосипеди 

II одделение

1. Ангел Величковски

2. Дарија Костовска 

3. Кристијан Лазаров 

III одделение 

1. Дани Стојановска 

2. Лука Станковски

3. Марио Ангеловски

IV одделение 

1. Лука Петревски

2. Мила Ангеловска 

3. Благојче Величковски 

V одделение 

1. Михаела Јакимовска

2. Марио Богоевски

3. Мелани Козарова 

Натпревар со ролери

II одделение

1. Никифор Божиновски 

2. Илина Стојанова 

3. Јана Ефремов 

III одделение 

1. Клара Илиевска

2. Мери Николовска

3. Јована Николовска

IV одделение 

1. Јана Миланоска

2. Михаел Стојановски

3. Ана Стефановска

V одделение 

1. Симона Станковска 

2. Јана Стоименова

3. Михаил Петрински

На сите победници им беа доделени медали за освоено место, а на останатите ученици ќе им бидат доделени благодарници за учество.