Обука за ученичко учество и заштита на детските права 2019

На 21.08.2019 година, наставниците од ООУ „Кирил и Методиј" - Стајковци проследија 6-часовна обука насловена „Ученичко учество и заштита на детските права“, чиј реализатор беше директорката на училиштето, м-р Анита Ангеловска.
Целта на обуката беше наставниците да се запознаат со современите методи на учество на учениците во демократското делување во училиштето преку формирање Ученички парламент и одредување Ученик-правобранител.