Подготовки за почетокот на новата учебна година 2019

Во пресрет на новата учебна 2019/2020 година, централното и подрачното училиште се комплетно уредени и подготвени за стартување со настава.

Летниот период беше посветен на реализирање бројни активности во двете училишта: набавка на нови училишни клупи и столчиња во сите училници, шкафови за училишни материјали и помагала, декорација на целиот училишен простор, поставување 3 нови смарт-табли (2 во Стајковци и 1 во Страчинци), нов LCD-проектор, посебен простор за мобилни телефони во училниците, паноа за истакнување ученички иницијативи и за претставување тековни проекти и активности, огласна табла за кодекси, начела и правила на однесување и означување на скалите со мотивациски пораки.

Подрачното училиште е подновено и со донации на клима-уред од S-Маркет и фрижидер од маркет Кругер.

Со почетокот на оваа година, наставниот кадар ќе следи нов кодекс на облекување.

ООУ „Кирил и Методиј“ им посакува успешен почеток на учебната година на сите ученици, наставници и родители, со желби за постигнување високи резултати и успеси на сите полиња.