Засадување цвеќиња 2019

По повод Отворениот ден за граѓанско образование и во рамки на проектот Еразмус+, учениците од еколошката секција реализираа воннаставна активност - есенско засадување сезонски цвеќиња во жардињери во училишниот двор - под менторство на наставниците Маја Цекова, Благица Србиновска и Биљана Арсова.
Целта на оваа активноста е уредување и разубавување на училишниот двор.