Следење детска претстава "Малиот принц" 2019

На 09.10.2019 година, во рамки на одбележување на Детската недела, учениците од III-V одделение од централното училиште ја проследија детската претстава "Малиот принц" во Домот на културата "Димитар Влахов" во општина Гази Баба. 
Иако замислена како книга за деца, оваа филозофско-лирска сказна прави повеќе длабоки и идеалистички поенти за животот и човековата природа, со што претставува неповторливо четиво не само за децата, туку и за читателите од сите возрасти. 
Во општество полно со гордост, суета и лажни вредности, книга и претставата нѐ потсетуваат на важноста на љубовта, пријателството, одговорноста и приврзаноста во градењето на подобар живот, а со тоа и на подобар свет.