Аудиција на таленти 2019

На 09.10.2019 година, во ООУ „Стив Наумов“ - Скопје се одржа аудиција на талентирани ученици од сите 11 училишта во општина Гази Баба, во рамки на проектот „Градиме заедничка иднина“, по повод претстојниот Ден на општината.