Хортикултурно уредување на дворот 2019

Во рамки на проектот Еразмус+, продолжија ученичките иницијативи со хортикултурно уредување на училишниот двор со сезонски цвеќиња, под менторство на наставниците Славица Анчевска и Биљана Арсова. 

Со заеднички труд креираме пријатно катче за сите.