Светски ден на храната 2019

На 16.10.2019 година се одбележа Светскиот ден на храната со ученици од VII-IX одделение, под менторство на наставникот по биологија и хемија, Маја Цекова и училишниот библиотекар, Вера Стојаноска.
Учениците изработија пано со менија за здрава храна и како таа влијае на нашиот организам.
Наставникот Маја Цекова презентираше за влијанието и значењето на здравата храна за човечкиот организам, а библиотекарот Вера Стојаноска презентираше која храна го заштитува црниот дроб.