Еднодневен есенски излет 17.10.2019 - 1

Еднодневен есенски излет од наставно-научен карактер на учениците од централното и подрачното училиште во излетничкото место Парк Шума, општина Гази Баба.