Конкурс за еко-играчки 2019

По повод неодамна објавениот конкурс за изработка на играчки од рециклирачки материјал, во нашето училиште пристигнаа многубројни изработки. 

Комисијата на Еко-тимот за најуспешни еко-играчки ги прогласи "Локомотива", "Пица-фурна" и "Игра Х-О". 

Упатуваме благодарност до сите ученици и родители кои учествуваа на конкурсот.