Пречек на партнерите од Шпанија и Португалија 2019

Добредојде и за нашите гости од Шпанија и Португалија!

Денес (20.10.2019) пристигнаа учениците, наставниците и директорите од нашите партнер-училишта од Еразмус+ проектот „Млади претприемачи".
Тимот е комплетен и подготвени сме да започнеме со планираните активности: претставување на нашата земја и училиштето, одржување претприемачки работилници, предавања од компании и родители, работилници за здрава храна и многу други активности.