Проект „Млади претприемачи“ - посета на Скопје 22.10.2019

"Discover Our Country" беше темата на денешниот ден - запознавање на гостите од проектот „Млади претприемачи" со убавините и знаменитостите на нашата земја преку работилници, презентации, квизови и прошетка низ Скопје.
Утрешниот ден ќе биде посветен на посета на Охрид.