Меѓуетничка интеграција 2019

Претставникот на Канцеларијата на УСАИД, Ерик Јановски денес ги посети ОУ „Браќа Рамиз - Хамид“ во Шуто Оризари и ОУ „Кирил и Методиј“ во с. Стајковци, Гази Баба. Заедно со учениците играше кошарка, учествуваше на работилница за здрава храна, како и на младинска акција за засадување на дрвца, во рамки на училишните активности за меѓуетничка интеграција и Граѓанско образование, поддржани од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

МЦГО - Македонски центар за граѓанско образование / MCEC ↗