Засади дрво, не биди трупец 2019

Учениците од еколошката секција од нашето училиште се вклучија во граѓанската иницијатива за колективно садење дрвја, под мотото "Засади дрво, не биди трупец". Садниците беа донирани од ЈП "Паркови и зеленило", во соработка со ПАКОМАК.