Светскиот ден на штедењето 2019

По повод Светскиот ден на штедењето, 31-ви Октомври, учениците од второ и трето одделение од централното и подрачното училиште ја посетија главната филијала на Стопанска Банка А.Д. Скопје, каде проследија интерактивна презентација за бенефитот од штедењето пари.
Учениците се информираа за вредноста на монетите и банкнотите, како и дека банките се најбезбедно место за штедење парични средства.