Најголемиот глобален час 2019

Нашето училиште се вклучи во реализација на идејата на МОН за Најголемиот глобален час со учениците од Ученичката заедница на тема Конвенција за права на детето. Поводот е 30 годишнината од ратификацијата на овој значаен документ од страна на Генералното собрание на ООН. Честитки за наставниците реализатори Благица Србиновска и Благородна Сотиров