Книгата - извор на мудрост 2019

По повод Месецот на книгата, на 11.11.2019 година во нашето училиште се одржа литературно читање лични творби на ученици на тема „Книгата - извор на мудрост“.
На учениците со најуспешни творби им беа доделени книги и пофалници, а останатите учесници добија благодарници. 
На манифестацијата гостуваа писателките Ксенија Маказлиева и Вера Андон, како и  Валдета Касапи, преведувач и уредник на списанија за деца. 
Во рамки на посетата беше изведена драмска работилница со учениците, како и презентација на детските списанија од првиот број до денес.     
Валдета Касапи ги поттикна учениците на интерактивен начин да размислуваат и дискутираат за повеќе литературни теми, при што тие читаа и коментираа за уметничките творби.