Дисеминација за тренинг-обуката од мобилноста во Неапол, Италија 2019

На 13.11.2019 година, во рамки на Erasmus+ проектот "Broken Family Children", училишниот психолог и наставниците кои присуствуваа на тренинг-обуката во Неапол, Италија спроведоа дисеминација за наставниците од ООУ „Кирил и Методиј", со цел да ги запознаат со новостекнатите информации за италијанскиот образовен систем и начинот на кој училиштето-домаќин става посебен акцент на инклузијата во рамки на наставниот процес.