Ученичка квизотека (прв круг) 2019

На 14.11.2019 година, во просториите на ДКЦ „Карпош“ - Скопје се одржа натпревар во рамките на првиот круг натпревари од „Ученичка квизотека“ (2019/2020).

На натпреварот учествуваше и нашето училиште, ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, кое се претстави со свои натпреварувачи (Бранка Накова, Дарко Трајковски и Марко Поповски), под водство на менторот Елена Темелкоска.

Натпреварувачите покажаа одлични познавања од областите во кои се натпреваруваа и обезбедија учество во вториот круг натпревари.

Честитки за овој значаен успех!