Меѓународен натпревар „Дабар" 2019

Дабар е глобален настан од натпреварувачки карактер на кој учество земаат голем број ученици од повеќе земји во светот. 

Наменет е за ученици од основните и средните училишта (почнувајќи од прво одделение), со цел да ја промовира информатиката и сродните науки. 

Оваа учебна година се спроведува во периодот од 11-ти до 15-ти ноември.