Еко-работилница 2019

Здружението на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН на 14.11.2019 година реализираше работилница „НЕ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ, Кажи НЕ на пластичните кеси."
Целта на работилницата е подигнување на јавната свест за штетното влијание од употребата на пластичните кеси, што ќе придонесе за почиста и поздрава животна средина и ќе се поттикне употребата на алтернативи на пластичните кеси.