Месец на книгата 2019

„Другарче" ја препозна нашата искрена намера во напорите да влијаеме позитивно за поттикнување на учениците да ја развиваат љубовта кон читањето.