Европа зема здив 2019 - 11

Проект Еразмус+: „Европа зема здив“ (мобилност во Крит)

Во присуство на вработени и родители од училиштето, денес екипата која беше на размена во Крит ги сподели сознанијата, впечатоците и импресиите од посетата. 

Стекнатите искуства од Еразмус+ проектот „Европа зема здив“ ќе бидат пренесени на сите засегнати субјекти во училиштето и ќе продолжат активностите за развивање инструменти и механизми за едукација во насока на намалување на загадувањето и за последиците од одредени супстанции врз здравјето на човекот.