Обнова на училишните нагледни средства 2019

Нагледните средства се важни за современа настава, а тоа е дел и од приоритетите на училишната годишна програма.
Музички инструменти, географски и историски карти, микроскоп, модели на срце, бели дробови, бубрези, анатомски скелет, епрувети, пипети, волтметар, амперметар, модели на сончев систем, компас, електрично коло, математички сетови, модели на дропки, геометриски тела, 2Д и 3Д форми, мрежи и топки за одбојка, кошарка, фудбал, пинг-понг... се подготвуваме за кабинетска настава.