Репрезентативен материјал 2019

Во рамки на Еразмус+ проектот Broken Family Children, нашето училиште изработи линијари како репрезентативен материјал за сите ученици, наставници, членови на Советот на родители и Училишниот одбор.