Новогодишна претстава 2019

Нашите првачиња на новогодишна претстава во Културниот дом во Автокоманда, во организација на општина Гази Баба.