Интерактивни е-табли во сите училници 2020

Второто полугодие го започнавме комплетно опремени со новите интерактивни табли, LCD-проектори и компјутери, кои се наместени и веќе се користат за современа настава во двете училишни згради.