Подобрувањето на условите за работа 2020

Во сите простории во училиштето ги заменивме старите неонки со ЛЕД светилки, кои имаат огромна предност во однос на здравјето на учениците, бидејќи УВ-зрачењето на овој тип светилки е сведено на минимум. Имаат помала потрошувачка, подолг век на траење и поголема отпорност.