Изработка на мартинки 2020

Учениците од одделенска настава од централното училиште учествуваа на креативна работилница за изработка на мартинки по повод 1-ви Март.