ВРЕМЕ Е ЗА ГРАЃАНСКО! 2020

Донација од БРО и Проектот на МЦГО и УСАИД за унапредување на наставата по граѓанско образование

Како модел училиште за граѓанско образование, добивме донација лаптоп, LCD-проектор и други материјали за поддршка на наставата.