Психолошко советување на ученици

Почитувани ученици и родители,

Имајќи го предвид негативното влијание на стравот и анксиозноста врз здравјето на децата, ООУ ,,Кирил и Методиј" започнува со психолошко советување на сите ученици на кои им е потребна нашата поддршка. 

Иницијативата е на психологот на нашето училиште, Елена Темелкоска, која ќе ви биде достапна секој работен ден од 12:00-18:00 часот на телефонскиот број 072/270-844.