Предлог-книги за Први април – Ден на шегата

Kниги со првоаприлски шеги, шеговити песни, раскази и драматизации

1. Брканица-беганица – Душко Аврамов
2. Есенски распуст – Димитар Грумар
3. Сештологија – Ванчо Полазаревски
4. Распашани приказни – Ванчо Полазаревски
5. Итар Пејо – Стале Попов
6. Тил Ојлешпигел – Г. П. Петерсен
7. Бај Гањо – Алеко Константинов
8. Минхаузен – А. Д. Мунд
9. Слонот оди на игранка – Ненад Џамбазов
10. Ајде да се насмееме - Ненад Џамбазов
11. Мачорот рибар - Ненад Џамбазов
12. Градот будалија - Г. П. Петерсен
13. Деветнаесет црвени каранфили - А. Кујунџиски