СПОРТУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

ДА НЕ ЗАБОРАВИМЕ НА ФИЗИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ - СПОРТУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

Се грижиме за вашиот правилен физички развој и во домашни услови. Иако линкот е за деца, погоден е за сите возрасти. Ве поттикнуваме и Вас почитувани родители и колеги. Да вежбаме заедно!