7-ми Април - Светски ден на здравјето

Учениците и наставниците од нашето училиште активно се вклучија со свој придонес во одбележувањето на Меѓународниот ден на здравјето. 

Им благодариме на сите здравствени работници кои неуморно се грижат за нашето здравје!