Граѓанско образование на ТВ - училница

ТВ - училница...сеедно каде е училницата, битни се учениците и желбата да ги насочите правилно. Граѓанското образование е предизвик и приоритет во овие бурни времиња... 

Директорот на ООУ ,,Кирил и Методиј", Стајковци, гостин во ТВ - училница.