МОЈАТА ИДНИНА

Наставниците од нашето подрачно училиште во с. Страчинци заедно со учениците од  IX - одделение разговараа на тема МОЈАТА ИДНИНА (Ardhmeria ime). Иницијативата и идејата за овој интегриран час е на класниот раководител Фатон Ганиу. Наставниците го споделија своето искуство со учениците при изборот на понатамошното образование и насочувањето кон кариерата.