Информативен флаер за IX одделение

Информативен флаер на СЕТУГС „Михајло Пупин“ - Скопје за деветтоодделенците за упис во учебната 2020/2021 година