ТВ-УЧИЛНИЦА - Граѓанско образование

Темата на денешниот час, реализиран од страна на нашиот директор, м-р Анита Ангеловска, беше Религијата од аспект на граѓанското образование, како дел од културниот идентитет, со цел подигнување на свеста за почитување на различните религии, со видеа од наши ученици како примери на добра пракса и позитивна порака помеѓу двата празника.