Активности за децата со попреченост

Неколку активности препорачани од дефектологот на нашето училиште - Да им дозволиме на децата со попреченост полесно да се изразуваат и да ги искажат своите потреби во време на пандемија, сега кога тоа им е најпотребно.