Конкурс за избор на првенец на генерацијата 2011/2020 година

Тимот за пофалби и награди во ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци го распишува конкурсот за избор на првенец на генерацијата 2011/2020 година. 

Конкурсот ќе трае во периодот од 13 до 27.05.2020 година.

За повеќе информации превземете го Конкурсот на следниот линк: