ТВ-Училница - Граѓанско образование 14.05.2020

Професионален и кариерен развој беше денешната лекција по граѓанско образование, каде учениците преку Тест на интереси имаа можност да ги анализираат своите желби, интереси и можности за продолжување на нивното образование и нивното влијание преку избор на професија.

Денешните часови од ТВ-Училница, меѓу кои и часовите по граѓанско образование за VIII и IX одделение, кои ги реализираше директорката, Анита Ангеловска, може да ги проследите на линкот.