Граѓанско образование (21.05.2020)

Бидејќи се ближи крајот на учебната година, на денешните часови по граѓанско образование, кои нашата директорка ги реализира секој четврток на ТВ-училница, преку дискусија на прашања од ученици за секоја тема и интересни примери, учениците имаа можност да ги сумираат резултатите од учење и стекнатите компетенции.