Училишен весник (ново издание)

Учениците од осмо одделение, заедно со наставникот по граѓанско образование, Благица Србиновска, изработија уште едно издание на училишен весник за афирмација на победниците на ликовниот и литературниот конкурс по повод патрониот празник на училиштето, како и интервјуа со директорот и стручната служба.

Повеќе информации прочитајте на дадениот линк: