ТВ-Училница: Граѓанско образование 28.05.2020

Денешните часови по граѓанско образование посветени на оценувањето, есејски прашања со краток одговор кои развиваат повисоки нивоа на знаење и поттикнуваат критичко размислување.