Споделување искуства за онлајн наставата

Втор ден обука. Споделување искуства за начинот на реализирање на он лајн наставата во паралелките од прво до трето одделение. Ги разгледуваме успесите и предизвиците и можностите за нивно надминување.