Zoom-обука за правење online-тестови во Google Forms

Продолжуваме да споделуваме знаења - денешната обука ја реализираше колешката Анкица Спасова, која го сподели своето искуство за начинот на креирање и користење online-тестови во Google Forms.