Подготовки за следење на протоколите

Не е случајно што "Кирил и Методиј" Стајковци е бренд. Од идеја до реализација, подготовки за да се следат протоколите. Задоволството од успешно завршената работа е заедничко.